Kullanıcı Sözleşmesi

A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİ VE ONAY

1) Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri,e-posta adresi, mekan ve organizasyon tarihleri, ses kaydı gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayan her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
2) Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından ya da bizim adımıza teknik, organizasyonel ve operasyonel hizmetler veren güvendiğimiz kuruluşlar tarafından; yurt içinde ya da yurt dışında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere; Türk Kanunlarından kaynaklanan sebeplerle ve tarafınızca ya da tarafınız için talep edilen faaliyetlerimiz ile ilgili olarak işlenebilecek veya sizinle iletişim kurmak için toplanabilecek, kaydedilebilecek; talep ettiğiniz hizmet ve faaliyetlerin tamamlayıcısı olan iş ortaklarımız ve reklam verenlere gönderilebilecek, faaliyetlerimizin yürütülmesi veya iyileştirilebilmesi amacı ile sınırlı olarak, yurt içinde veya yurt dışında hizmet aldığımız üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir. Bu anlamda verileriniz TC sınırları dahilinde veya dışında; kişisel verilerin saklanması konusunda güvenli olan ülkelerde Bulut Platformları üzerinden işlenebilecektir. Kişisel verileriniz; en az 10 yıl boyunca Şirketimizce saklanacaktır.
3) Aynı amaçla, kişisel verileriniz ana şirketimizle ve yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren HIRSLI BİLİŞİM A.Ş şirketleriyle de paylaşılabilecektir. Mekansenin.com üye ve/veya teklif formunda paylaşmış olduğunuz telefon numarasından ve/veya e-posta adresinizden size ulaşarak Mekansenin.com ürün, hizmet ve servislerini aktarabilir ve/veya reklam verenlerin hizmet kalitesini sorgulayan anketler , çeşitli promosyon ve kampanyalar düzenleyebilir.
4) Mekansenin.com servislerine üye olduğunuzda ve/veya Mekansenin.com’da bulunan tanıtım sayfaları üzerinden reklam verenlerden fiyat teklifi istemek için doldurduğunuz formda kullanacağınız e-mail ve/veya telefon numarası vasıtasıyla kampanya ve özel indirim haberlerini ve Mekansenin.com hizmetlerini anlatan telefon iletileri, e-posta ve/veya SMS alacağınızı kabul etmiş olursunuz. İstediğiniz zaman bu gönderim listelerinden kolayca çıkabilirsiniz.
5) Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen işlemlere tabi tutulması tamamen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında ve toplandıkları veya işlendikleri amaçla bağlantılı olarak; işlendikleri amaç için gerekli olan makul süre kadar muhafaza edilmek kaydıyla işlenecektir. Mekansenin.com, kişisel bilgilerinizi kesinlikle özel ve gizli tutmayı, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve veri güvenliğini sağlamak için gereken tüm teknik tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. HIRSLI BİLİŞİM A.Ş tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, HIRSLI BİLİŞİM A.Ş bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır. HIRSLI BİLİŞİM A.Ş, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların şirketin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.
6) Her zaman Mekansenin.com’a başvurarak kendinizle ilgili aşağıdaki hakları kullanabileceğinizi bildiririz:
⦁ Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
⦁ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
⦁ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
⦁ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
⦁ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
⦁ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda ve bir üstünde belirtilen 2 madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,hakkına sahipsiniz.

B. KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1) Mekansenin.com reklamcılık sektöründe hizmet vermekte olan bir şirket olup sitede yer alan reklamlardaki hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yalnızca firmalar ile müşteriler arasında ticaret platformu oluşturmaktadır.
2) Tanımlar :
İşbu İnternet Site Kullanım Sözleşmesi (kısaca “sözleşme”) metni içerisinde
⦁ Kullanıcı; Mekansenin.com’un sağladığı reklamcılık hizmetlerinden faydalanan kişiyi
⦁ Reklam veren; Firma Tanıtım Sayfası ve bannerı yayınlanan firmaları ifade etmektedir.
3) Reklam verenlere ait bilgiler :
Firma tanıtım sayfalarında yer alan bilgiler, fotoğraflar, iletişim ve detay bilgileri tamamen reklam veren firma ve kişilerin sorumluluğundadır. Her reklam veren yapılan reklam anlaşması gereği verdiği bilgilerin doğruluğunu ve orjinalliğini baştan kabul eder.
4) Kayıt Şartları :
Mekansenin.com’a kullanıcı olmanız halinde;
⦁ Kayıt Formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi,
⦁ Üye bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz,
Mekansenin.com, bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse kaydınızı silebilir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu doğrudan bağlamaktadır.
5) Kullanım Koşulları :
⦁ Mekansenin.com site içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve kullanıcılarına sitesi hakkında bilgilendirme ve pazarlama faaliyetleri için e-posta gönderme hakkına sahiptir.
⦁ Mekansenin.com içeriğinde bulunan yazılardan kaynak belirtilmeden alıntı yapılamaz. Mekansenin.com konuk yazarları verdikleri bilgilerden sorumludur ve Mekansenin.com yayıncı olarak verilen bilgiyi aynen yayınlamakla yükümlüdür.
⦁ Mekansenin.com web sitesini kullanırken doğan fonksiyonel bozukluklardan dolayı Mekansenin.com sorumlu tutulamaz bu kullanıcının kendi riskidir. Mekansenin.com serverlarından ya da kullanıcılarından size virüs bulaşması, bilgisayarınızda hata oluşması da kullanıcıların kullanım riskidir.
⦁ Mekansenin.com sitede oluşacak hataların düzeltilip düzeltilmeme hakkını elinde tutar. Sitede Kullanılan içerik ve fotoğraflar Mekansenin.com’un izni olmadan alınamaz ve kullanılamaz.
⦁ Mekansenin.com fotoğrafları ve içeriği değiştirme hakkını elinde tutar. Mekansenin.com internet sayfasında bulunan fiyatların ve bilgilerin doğru ve tam olmamasından kaynaklanan problemlerden sorumlu değildir.
⦁ Mekansenin.com servisleri var olduğu şekilde hizmetinize sunulmaktadır ve hiçbir garantisi ya da sorumluluğu yoktur. Hiçbir sayfanın ya da programın ya da appletlerin çalışmamasında Mekansenin.com sorumlu tutulamaz ve bu konuda sorumluluk beklenemez.
⦁ Mekansenin.com servislerine üye olduğunuzda ve/veya Mekansenin.com’da bulunan tanıtım sayfaları üzerinden reklam verenlerden fiyat teklifi istemek için doldurduğunuz formda kullanacağınız e-posta adresi ve/veya telefon numarası vasıtasıyla kampanya ve özel indirim haberlerini ve Mekansenin.com’un hizmetlerini anlatan e-posta ve/veya SMS alacağınızı kabul etmiş olursunuz. İstediğiniz zaman bu gönderim listelerinden çıkabilirsiniz.
⦁ Mekansenin.com Müşteri Hizmetleri, üye ve/veya teklif formunda paylaşmış olduğunuz telefon numarasından size ulaşarak Mekansenin.com servislerini aktarabilir ve/veya reklam verenlerin hizmet kalitesini sorgulayan anketler düzenleyebilir.
⦁ Kullanıcı, Site’ye, kendi adına girilecek tüm bilgilerin doğru olacağını, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğini, yetkisi dışında bulunan veya yerine getirme gücü olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğini, bu tür teklifler ve kabullerde bulunmayacağını ve yaptığı işlemde dürüst, iyi niyetli ve tedbirli davranacağını, Mekansenin.com’un ve diğer kullanıcıların haklarına riayet edeceğini, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını, kabul ve taahhüt eder.
6) Kullanıcı Yorumları :
Kullanıcı yorumlarının yayınlanıp yayınlanmaması hakkındaki inisiyatif Mekansenin.com’a aittir.
7) Bilgilerin Paylaşımı :
Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu Hizmet’in sağlanabilmesi, bazı bilgilerin Mekansenin.com’a ibrazını zorunlu kılmaktadır. Kullanıcı bu bilgileri Hizmet’ten faydalanmak için kendi özgür iradesi ve onayı ile girdiğini ve bu bilgilerin işbu Sözleşme ile eki Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni’nde belirtilen şekilde Hizmet’in sunulması için ve/veya ilgili bilgiler alınırken belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli sürelerde kullanılabileceğini, yetkili kişilerin bu bilgilere erişim sağlayabileceğini saklanabileceğini ve mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde üçüncü kişilere ifşa edilebileceğini kabul eder.
8) Reklam verenlerin Sorumlulukları :
Reklam verenler Mekansenin.com’da yayınlanan bilgilerinin ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptıkları ürünlerin, yayınlandıkları mesajların, web sitesinde bulunan bilgilerinin;
⦁ Sahte, çalıntı olmaması,
⦁ Üçüncü bir tarafın hiçbir tescil, teklif vb. haklarının çiğnenmemesi,
⦁ Yasalara aykırı olmaması(tüketiciyi koruma , haksız rekabet yasası vb.)
⦁ Pornografi veya çıplaklık içermemesi,
⦁ Hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ilkelerini kabul etmiş sayılır.
9) Kullanıcıların Sorumlulukları :
⦁ Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site ve Hizmet’ten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması,
⦁ Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması;
⦁ Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Mekansenin.com ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması;
⦁ Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Mekansenin.com sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması ilkelerini kabul etmiş sayılır.
10) Mekansenin.com’un Sorumluluğu :
⦁ Mekansenin.com; Firma tanıtım sayfalarında yer alan “Bilgi İstek Formları”nı otomatik olarak reklam veren firmanın aktif e-posta adreslerine ve firma yönetim panellerine yönlendirmekle yükümlüdür.
⦁ Sitedeki taleplerin doğruluğundan, sitede satıldığı-kiralandığı duyurulan malların/hizmetlerin kalitesinden, güvenliğinden, yapılan ticari anlaşmada tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesinden sorumlu değildir. Kullanıcılar ile reklam veren arasındaki alışveriş ve her türlü sözleşmeden Mekansenin.com sorumlu değildir.
⦁ Mekansenin.com kullanıcının ve/veya reklam verenin Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile kullanıcının Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Kullanıcı ve/veya reklam verene rücu edilecektir.
11) Hizmet Süreçleri :
⦁ Kullanıcı, Teklif’in oluşturulması için, Mekansenin.com tarafından talep edilen kişisel bilgileri de dahil olmak üzere hizmet kapsamına ilişkin bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde Mekansenin.com’a iletecektir.
⦁ Kullanıcı’ya uygun Teklif’in sunulması Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin tam, doğru ve güncel olmasına bağlı olup; Kullanıcı verdiği bilgilerin eksik, yanlış ve güncel olmaması halinde uygun Teklif’i alamayabileceğini veya herhangi bir Teklif alamayabileceğini bu nedenle doğacak zararlardan hiçbir şekilde Mekansenin.com’un sorumlu olmayacağını kabul eder.
⦁ Site’de yer alan bilgiler, işbu Sözleşme ve Site’de yer alan kural ve koşullar; Hizmet’in sunulmasına ilişkin kural ve koşullar olup, hizmet kural ve koşulları ile ilgili olarak sadece bilgilendirici mahiyette değerlendirilecektir.
12) Feragat :
⦁ Mekansenin.com, işbu sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
⦁ Kullanıcı, internetten kaynaklanan sorunlar bakımından Mekansenin.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, sitenin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
⦁ Kullanıcı, Mekansenin.com’un siteye virüs, solucan veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya site ‘den veya site ‘ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.
⦁ Mekansenin.com, kullanıcının site ‘ye bağlantısı sırasında veya site ‘deki içerikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi zararlarından ve maruz kalacağı yaptırımlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
13) Mücbir Sebepler :
Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Site işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça fesh edilebilecektir.
14) ''13. Yürürlük'' :
İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni ile Site içinde bildirilen tüm koşullar Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.
15) Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi :
⦁ Kullanıcının İşbu Sözleşme’de yer alan koşullara ve sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, kullanıcının faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Mekansenin.com, kullanıcının siteyi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Mekansenin.com tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise İşbu Sözleşme Mekansenin.com tarafından feshedilebilecek ve verilmiş olan Teklif geri alınabilecektir.
⦁ Mekansenin.com, Kullanıcı tarafından önceki bir tarihte satın alınmış olan hizmete ilişkin yükümlülüklerini tamamlamak koşulu ile dilediği zamanda Site üzerinden sunduğu hizmeti ve İşbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.
16) Uyuşmazlıkların Çözümü :
Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır.
17) Muhtelif Hükümler :
⦁ İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, sözleşmenin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.
⦁ Mekansenin.com, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Mekansenin.com’un herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.
⦁ Mekansenin.com herhangi bir sebep göstermeksizin ve Site’de yayınlamak suretiyle işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve siteyi yeniden organize etme, sitenin ve Hizmet’in konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Mekansenin.com tarafından Sözleşme, Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, sitenin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş sayılır. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
18) Şartların kabulü :
Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla Kullanıcı Sözleşmesine, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine, yukarıda belirtilen kurumlarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş sayılmaktasınız.

Bu Kullanıcı Sözleşmesindeki değişim hakkı tamamen Mekansenin.com’a aittir ve tüm hakları saklıdır. Sözleşmenin yenilenmesi durumunda kullanıcıya mail adresi üzerinden bilgi aktarımı olacaktır.

Değiştirilme Tarihi : 15-08-2020 01:20

Copyright © Mekansenin.com 2020

Hakkımızda   ·   Gizlilik Politikası   ·   Kullanım Şartları | hirsli.co

mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin mekansenin
Mekansenin